Skip to main content

Leverancier in de kijker

CREAT Meet up 10.03.2020

 --> Laatste kans om in te schrijven !

We heten u van harte welkom op dinsdag 10 maart 2020 in het ICC te Gent, hét moment waarop onze (potentiële) klanten en leveranciers elkaar ontmoeten.

 

Zoals steeds kan u gedurende de hele dag doorlopend de standen van onze leveranciers bezoeken. We voorzien ook demo's rond Verzorgend wassen (Essity), Beheerssoftware voor FM processen (Spacewell), Reanimatie en AED's (Defibrion) en de Superlizzy afvalbak (Salubris).  Daarnaast worden er een aantal informatieve sessies voorzien. 

Tot eind februari kan u zich HIER inschrijven voor de sessies en voor de volledige dag, zo bent u zeker van uw plaats!

Sessies om 9u30:

 • De rol van de aankoopcentrale in de nieuwe wetgeving op overheidsopdrachten (Advocatenkantoor Van Olmen & Wynant)
  • De (niet zo nieuwe) regels inzake aankoopcentrales: een stand van zaken. In de huidige regelgeving inzake overheidsopdrachten die op 30 juni 2017 in werking is getreden, heeft de wetgever ervoor gekozen om de mogelijkheden voor het gebruik van aankoopcentrales te beperken. Toch blijven de aankoopcentrales een zeer handig instrument dat zowel aan de overheden als aan de leveranciers een tal van voordelen biedt. Neem deel aan de informatiesessie en (her)ontdek de toepasselijke spelregels.
 • Duurzame werkkledij en veiligheidsschoenen (Prosafco)
  • Aankoop of huur van duurzame werkkledij en veiligheidsschoenen en recyclage van versleten werkkledij en veiligheidsschoenen.
  • Welk aanbod is er vandaag aan duurzame werkkledij en veiligheidsschoenen, en eraan gerelateerde services ? En hoe maak je een verantwoorde keuze ?
   Kies je voor een minimale milieu-impact ? Of voor eerlijke handel ? Voor natuurlijke of synthetische materialen ? Wil je ze zo lang mogelijk kunnen gebruiken, of dien jij te gaan voor de laagste prijs ?  En zou het mogelijk zijn om versleten kledij of schoenen te recycleren ? Zijn er al volledig circulaire oplossingen ? En als ik werkkledij of veiligheidsschoenen koop die gemaakt zijn van gerecycleerde materialen, wat zijn dan de voor- en nadelen voor de dragers en voor mijn budget ?
   Als marktleider in Vlaanderen, die het Ecovadis silver label en het Voka Charter Duurzaam Ondernemen behaalde, helpt Prosafco jou om diverse opties te vergelijken, en totaal overzicht te krijgen van duurzame oplossingen. Als distributeur heeft Prosafco duurzame werkkledij, veiligheidsschoenen en PBMs direct leverbaar uit voorraad. Tevens bieden we een industriële wasserij- en herstelservice die de levensduur van je kledij verlengt, en halen we versleten werkkledij en veiligheidsschoenen op om te laten recycleren.
   De presentatie wordt gegeven door PBM distributeur Prosafco, stoffenfabrikant Ten Cate en confectiebedrijf Fristads. Op die manier maken we het met voorbeelden meteen heel concreet, en kan je vragen stellen aan specialisten.
 • Digitalisering versterkt de leer- en werkomgeving (Didakta)
  • Didakta neemt je mee in haar verhaal van de digitale (r)evolutie!
   We betrekken de deelnemers in een interactieve workshop met tips en tricks om 
      • de inrichting van elke educatieve ruimte te optimaliseren
      • de leer- en werkplekken aangenaam in te richten    
      • de digitale devices op te stellen in een dynamsich en flexibele omgeving
      • de nieuwe leeromgeving betaalbaar te maken

DEMO om 10u35: Verzorgend wassen (Essity)

DEMO om 10u45: Innovatieve Software (Spacewell) die uw FM-processen "best practice" automatiseert, connecteert met het IoT en eindgebruikers, schoonmaakpersoneel en technici nuttige apps biedt.

Sessies om 11u:

 • Bedrijfsfiets verrekenen in het loonpakket: hoe pak je dat aan? (Acerta)
  • Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om in te spelen op de mobiliteitsproblematiek en het welzijn van hun medewerkers.
   De fiets (al dan niet elektrisch) speelt hier steeds vaker een hoofdrol.
   In de private sector krijgen medewerkers meer en meer de mogelijkheid om bestaande loonelementen in te ruilen voor een fiets.
      • Maar wat zijn de mogelijkheden binnen de overheidssector?
      • Moet de fiets steeds als een extra worden toegekend? Of kan de werkgever hiervoor een bruto of netto bijdrage voor vragen? 
      • Wat zijn de te nemen stappen bij het uitwerken van een flexibel loonbeleid?
      • Hoe zit het dan met de fietsvergoeding?
      •
   Het antwoord op deze vragen hoort u tijdens de infosessie.
 • Het verbod op wegwerpplastic komt eraan (Salubris)
  • Vanaf 2021 wordt het wegwerpplastic binnen de Europese Unie verboden. Wat houdt de nieuwe regelgeving precies in? Wat zijn de alternatieven? 
   Salubris neemt jullie mee in de wetgeving voor disposables en gaat hierbij dieper in op enkele toepasselijke topics:
      • Duurzame producten voor de toekomst
      • Producten Tana C²c en ecolabel – CLP wetgeving voor verpakkingen
      • Verschil tussen biologisch afbreekbaar en composteerbare verpakking en rPet verpakking * recyclage * verpakking
      • Diverse materie verpakkingen 
      • Wijziging in wetgeving vuilniszakken
      •
 • Boomverzorging (groenonderhoud) (Krinkels)
  • Bent u verantwoordelijk voor bomen op het openbaar domein, dan is een goed beheer van essentieel belang. 
   Dit kan starten met inventarisatie en VTA-analyse, waarop het onderhoudsbeheer verder kan uitgebouwd worden. Bomen die specifieke aandacht en opvolging vergen kunnen zo apart benaderd en onderhouden worden. Ook risicobomen  laat je best bestuderen en nagaan in hoeverre ze nog veilig en stabiel zijn. Dit kan door uitvoering van diverse boomanalyses en niet-destructieve testen. 
   Onze expertise geeft hierbij een duidelijk beeld van de situatie. Voorstellen ter verbetering van de veiligheid, stabiliteit en gezondheid van de bomen worden zo aangebracht en kunnen tevens uitgevoerd worden. 
   Dit seminarie geeft je een overzicht van de stappen en mogelijkheden hierin.​
 • VOLZET -- De opvolging van een overheidsopdracht voor leveringen of diensten - rol leidend ambtenaar (CREAT Aankoopcentrale)
  • U kan niet meer inschrijven voor deze sessie
  • Een sluitende overeenkomst met duidelijke voorwaarden is het vertrekpunt voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om ervoor te zorgen dat de verwachtigingen ook daadwerkelijk worden ingelost, is het echter essentieel om de opdrachtnemer corrrect op te volgen en aan te sturen en desnoods op passende wijze in te grijpen. 
  • De leidend ambtenaar speelt hierbij een essentiële rol. In deze sessie worden de belangrijkste taken van de leidend ambtenaar in kaart gebracht. Daarnaast wordt toegelicht over welke bevoegdheden een leidend ambtenaar beschikt en wordt kort ingegaan op eventuele aansprakelijkheidsissues. 

DEMO om 12u10: Reanimatie en AED's (Defibrion)

DEMO om 12u40: Superlizzy afvalbak (Salubris)

Sessies om 13u: VOLZET -- u kan niet meer inschrijven voor deze sessies

 • VOLZET -- De opvolging van een overheidsopdracht voor leveringen of diensten - rol leidend ambtenaar (CREAT Aankoopcentrale)
  • U kan niet meer inschrijven voor deze sessie
  • Een sluitende overeenkomst met duidelijke voorwaarden is het vertrekpunt voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om ervoor te zorgen dat de verwachtigingen ook daadwerkelijk worden ingelost, is het echter essentieel om de opdrachtnemer corrrect op te volgen en aan te sturen en desnoods op passende wijze in te grijpen. 
  • De leidend ambtenaar speelt hierbij een essentiële rol. In deze sessie worden de belangrijkste taken van de leidend ambtenaar in kaart gebracht. Daarnaast wordt toegelicht over welke bevoegdheden een leidend ambtenaar beschikt en wordt kort ingegaan op eventuele aansprakelijkheidsissues. 
 • VOLZET -- De tien checkpoints voor duurzaam inrichten (Sedus)
  • U kan niet meer inschrijven voor deze sessie
  • Circulariteit, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, het zijn vandaag bijna basisbegrippen geworden waarmee we rekening moeten houden in bijna al onze projecten. 
   Maar hoe doe je dat, in een wereld waar ook veel Greenwashing bestaat en veel bedrijven vooral aan de buitenkant bezig zijn met ecologie ? 
   Met deze tien checkpoints kan je op eenvoudige wijze aftoetsen hoe ‘groen’ je toekomstige partners wel zijn, en tegelijk geven ze een indicatie van waar je zelf rekening mee moet houden.  
   Erik De keersmaecker van het EMAS-gcertifieerde Sedus gaat dieper in op circulariteit, certtificaten en alle aspecten van het Duurzaam Inrichten. 
 • VOLZET -- Noodverlichting: theorie en praktijk (Somati Fie)
  • U kan niet meer inschrijven voor deze sessie
  • Noodverlichting is een belangrijk onderdeel in uw preventiebeleid. Nadat ze geïnstalleerd is, wordt ze echter vaak vergeten. Somati Fie maakt u in deze sessie wegwijs in de wetten en normen rond noodverlichting. Wat zijn de verantwoordelijkheden, wie kan instaan voor inspectie en onderhoud, welke documentatie is vereist, … ? 
   Somati Fie toetst de theorie ook aan de praktijk. Ze brengen hun eigen technicus mee om het praktisch verloop van een onderhoud toe te lichten. Verder worden ook de resultaten van een project noodverlichting geïllustreerd. 

Sessies om 14u:

 • 'Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond' (Imboorling)
  •  “Error”. Dat zegt je computer wanneer je een verkeerd commando intikt. Je zult dezelfde foutmelding blijven krijgen, tot je de helpfunctie raadpleegt en nagaat wat je precies verkeerd hebt gedaan en wel moet intikken, zodat de computer reageert zoals je dat bedoelt. 
   Maar hoe doe je dat juist in je omgang met de meest complexe computers van deze wereld: jouw medemensen?
   Tijdens de sessie, wordt je een spiegel voorgehouden en ga je de confrontatie aan met je eigen communicatiestijl. Met verrassende en herkenbare voorbeelden en heel wat praktische handvaten, til je jouw communicatiestijl naar een hoger niveau.
   Deze flitsende, creatieve presentatie frist je kennis op van de do’s en dont’s van communiceren met elkaar. Nog nooit kreeg je in zo’n korte tijd zoveel eyeopeners!

Het ICC is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en/of met de fiets, maar ook met de wagen kan u er eenvoudig geraken.

 

Onder andere volgende leveranciers zullen aanwezig zijn :