Skip to main content

Project in de kijker

Wielerpiste en kunstgrasveld, Herzele

Herzele is van oudsher een gemeente waar de kuiten regelmatig gesmeerd worden en waar dus heel wat wielerbloed zit. Om de wielerminnende bewoners tegemoet te komen werd gekozen voor de renovatie van de oude wielerpiste. Omdat de locatie dit toeliet en er voldoende plaats was voor nog een extra sportaccommodatie werd er beslist om gelijktijdig in te zetten op een kunstgrasveld. Op die manier was er ook een gefundeerde basis voor de aanvraag van een subsidiedossier voor 'bovenlokale sportinfrastructuur'.

 

De eerste gesprekken vonden plaats in november 2016, hier werden de behoeften van de gemeente gehoord, zijnde:

  • op de bestaande voetbalsite te Borsbeke het natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld;

  • de oude wielerpiste opnieuw aanleggen;

  • een studie voor het afkoppelen en bufferen van het regenwater en de aanleg van de parkeerinfrastructuur via Aquafin.

 

CREAT heeft het projectmanagement van dit project van A tot Z verzorgd; er werd gestart in februari 2017, het streefdoel voor einde werken was september 2018.

  • Aquafin en CREAT sloegen de handen in elkaar om dit project tot een goed einde te brengen.

  • Tegelijkertijd werd CREAT ingeschakeld om de gemeente te begeleiden bij de subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur.

  • Het uitvoeringsbedrag van het totaalproject bedroeg 1 270 878,89 euro (excl. btw).

  • De voorziene einddatum van de werken werd gehaald zodat op 30 september 2018 de feestelijke opening kon plaats vinden.

Voor een meer technische benadering van dit project kan u hier verder lezen

 

Een succesverhaal!

De samenwerking van twee overheidsbedrijven - Aquafin en CREAT - én de gemeente bleek lonend. Er werd een (terecht) hoge subsidie toegekend mede door de terreinen toegankelijk te maken voor G-sporters en multisporten mogelijk te maken, zowel lopers, skeelers als wielerminded Herzele zijn welkom.